Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Zapytania ofertowe

Indywidualny zakup energii w oparciu o indeks giełdowy na 2019 rok

2018-10-24

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

Indywidualny zakup energii w oparciu o indeks giełdowy na 2019 rok.

 

Zakup energii oparty o indeks giełdowy BaseQ_x_2019 , gdzie x oznacza kolejne kwartały roku 2019.

Cena energii zostaje ustalona przed okresem w którym następuje fizyczna dostawa energii.

Do ceny energii będą doliczone wszystkie obciążenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wg. poniższego wzoru:

Cs = BaseQ_x_2019 + Xp

Gdzie :

Cs  - oznacza cenę energii dla kolejnych kwartałów

Xp – koszty związane z dostawą energii czyli obowiązkowym udziałem świadectwa pochodzenia , akcyza , koszty waszej obsługi

Ofertę proszę przygotować w następujący sposób :

W tabeli proszę wypisać w poszczególnych wierszach wartość składnika Xp dla kwartałów I- IV ( cena indeksu nie jest aktualnie wymagana gdyż będzie ogłoszona prze TGE na końcu kwartału poprzedzającego sprzedaż. W następnych wierszach proszę podać , jeśli wystąpi, opłatę handlową za PPE w poszczególnych taryfach. Wszystkie ceny i wyliczenia w tabeli mają być cenami netto.

Informacje o posiadanych taryfach oraz PPE wysyłamy w załączeniu.

Naszym Dystrybutorem jest Tauron Dystrybucja z siedzibą w Krakowie , oddział w Gliwicach

Odpowiedź prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres

adrian.szygula@bpk.pl

zarówno w przypadku zaproponowania produktu giełdowego lub odmowną z uzasadnieniem.

 

Termin składania ofert 05.11.2018r. do godziny 14:00


Załącznik Tabelaryczne zestawienie punktów poboru energii. [367 kB] Wprowadzenie: 2018-10-24 12:38:08

Wprowadzenie: 2018-10-24 12:37:20
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-24 12:40:35

Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej - "starego kanału" - na Osiedlu Pod Brzozami w Bytomiu

2015-07-08

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej -"starego kanału" - na Osiedlu Pod Brzozami w Bytomiu

Termin składania ofert 15.07.2015r. do godziny 9:00

Zakup plomb zabezpieczających do wodomierzy na półśrubunki na lata 2014/2015

2014-12-08

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"Zakup plomb zabezpieczających do wodomierzy na półśrubunki na lata 2014/2015."

Termin składania ofert 12.12.2014r. do godziny 9:00

Dostawa materiałów biurowych dla BPK Spółka z o.o.

2014-11-05

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"Dostawa materiałów biurowych dla BPK Spółka z o.o."

Termin składania ofert 17.11.2014r. do godziny 12:00


Załącznik Ogłoszenie [1131 kB]
Załącznik Formularz ofertowy [64 kB]
Załącznik Projekt umowy [940 kB]

Dostawa węgla typu miał sortymentu M I typ 32.1 kl 23/12 do ogrzewania pomieszczeń Oczyszczalni Ścieków Miechowice w Bytomiu

2014-09-10

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"Dostawa węgla typu miał sortymentu M I typ 32.1 kl 23/12 do ogrzewania pomieszczeń Oczyszczalni Ścieków Miechowice w Bytomiu".

Opracowanie Strategii HR, wdrożenie systemu ocen pracowników, wdrożenie systemu wynagrodzeń obejmujące wartościowanie stanowisk pracy

2014-07-23

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"Opracowanie Strategii HR, wdrożenie systemu ocen pracowników, wdrożenie systemu wynagrodzeń obejmujące wartościowanie stanowisk pracy."

Termin składania ofert 06.08.2014r. do godziny 12:00

Wykonanie opomiarowania dwóch kotłów gazowo-olejowych energii cieplnej zlokalizowanych na terenie OŚ Centralna

2014-07-10

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"Wykonanie opomiarowania dwóch kotłów gazowo-olejowych energii cieplnej zlokalizowanych na terenie OŚ "Centralna"."

Termin składania ofert 16.07.2014r. do godziny 10:00

Dostawa sprzętu geodezyjnego GPS z możliwością pobierania poprawek ASG EUPOS dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu

2014-06-30

Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:

"Dostawa sprzętu geodezyjnego GPS z możliwością pobierania poprawek ASG EUPOS dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu"

Termin składania ofert 20.08.2014r. do godziny 9:00


Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.