Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ogłoszenia o wynikach przetargów Funduszu Spójności

Bytomskie PrzedsiębiorstwoKomunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka RealizującaProjekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 8 NA DOSTAWY"

 

Zamawiający uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.12.2006r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r., poz.177) wybrano w dniu 28.12.2006 r. ofertę nr 1/5/2006 (2004/PL/16/C/PE/004) Konsorcjum firm:

 

1. Alchem Grupa Sp. z o.o. - Lider 
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 9/2

2. Irmeco Irrek Sp. z o.o. - Partner
43-300 Bielsko-Biała
ul. Kasprowicza 9/2

3. Impel Security Technologies Sp. z o.o. - Partner
53-111 Wrocław
ul. Ślężna 118

z łączną kwotą 312 947,08 EUR

 

Podpisanie Umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 08.01.2007

 

Bytomskie PrzedsiębiorstwoKomunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 9 NA USŁUGI"

 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.01.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004r., poz.177) wybrano w dniu 29.01.2007 r. ofertę nr 2/7/2006 (2004/PL/16/C/PE/004) firmy:

 

Hydrosan Sp. z o.o. 
Biuro Projektów Gospodarki Wodno - Ściekowej
44 - 101 Gliwice 
ul. Sienkiewicza 10 

z ceną 274 500,00 EUR

 

Podpisanie Umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 12.02.2007

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 2/KONTRAKT NR 2 NA ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ D"

 

Zamawiający informuje , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.09.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) wybrano w dniu 16.11.2007 ofertę nr 3D/8/2007(2004/PL/16/C/PE/004) konsorcjum firm:

 

Lider - KEM Sp. z o.o.
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 6/1 A

Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Sp. z o.o.
28-100 Busko - Zdrój, ul. Kilińskiego 41,

z ceną brutto 2 178 288,46 EUR.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 2/KONTRAKT NR 2 NA ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ C"

 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.09.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) wybrano w dniu 16.11.2007 ofertę nr 4C/8/2007(2004/PL/16/C/PE/004) konsorcjum firm:

 

"ENERGOPOL- REMETKOR"

Lider - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 2,

Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REMETKOR-BIS S.J. Maria Sergiel, Rafał Sergiel 
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188,

z ceną brutto 1 409 130,37 EUR.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 2/KONTRAKT NR 2 NA ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ B"

 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.09.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) wybrano w dniu 16.11.2007 ofertę nr 5B/8/2007(2004/PL/16/C/PE/004) konsorcjum firm:

 

"ENERGOPOL- REMETKOR"

Lider - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 2,

Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REMETKOR-BIS S.J. Maria Sergiel, Rafał Sergiel 
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188,

z ceną brutto 4 665 946,51 EUR.

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 2/KONTRAKT NR 2 NA ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ A"

 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.09.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) wybrano w dniu 16.11.2007 ofertę nr 5A/8/2007(2004/PL/16/C/PE/004) konsorcjum firm:

 

"ENERGOPOL- REMETKOR"

Lider - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 2,

Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REMETKOR-BIS S.J. Maria Sergiel, Rafał Sergiel 
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188,

z ceną brutto 2 539 599,35 EUR.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 2/KONTRAKT NR 2 NA ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ E"

 

Zamawiający informuje , że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.09.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) wybrano w dniu 20.11.2007 r. ofertę nr 5E/8/2007(2004/PL/16/C/PE/004) konsorcjum firm:

 

"ENERGOPOL- REMETKOR" 

Lider - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
41-200 Sosnowiec , ul. Jedności 2,

Członek Konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REMETKOR-BIS S.J. Maria Sergiel, Rafał Sergiel 
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188,

z ceną brutto 2 007 768,85 EUR.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bytomiu

pl. T. Kościuszki 11
Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności
Telefon 39-67-146 fax. 39-67-156

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY BYTOM (2004/PL/16/C/PE/004) ZADANIE NR 2/KONTRAKT NR 2 NA ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ C"

 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.09.2007r. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) wybrano w dniu 13.12.2007 ofertę nr 4C/8/2007(2004/PL/16/C/PE/004) konsorcjum firm:

 

"ENERGOPOL- REMETKOR"

Lider - ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 2,

Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane REMETKOR-BIS S.J. Maria Sergiel, Rafał Sergiel 
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 188,

z ceną brutto 1 409 130,37 EUR.


Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.