Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Taryfy

Taryfy

TARYFA 2018

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LVI/733/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 roku przedłuża się okres obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 czerwca 2018 roku. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku obowiązywać będą dotychczasowe taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Jednakże w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z art. 9 ust. 1 Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni tj. do dnia 10.06.2018 r.

Decyzją nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19 kwietnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat. Informujemy, że zatwierdzone taryfy zaczną obowiązywać od dnia 22 maja 2018 roku.


Pełny tekst taryfy załączono poniżej.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.