Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Taryfy

Taryfy

TARYFA 2017

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/429/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 listopada 2016 roku od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą następujące taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp.

Symbol taryfowej grupy odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Cena netto 1 m3 dostarczonej wody

Cena brutto 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej netto zł/miesięczny okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej brutto zł/miesięczny okres rozliczeniowy

Zaopatrzenie w wodę

1

Grupa 1

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z wody na cele socjalno-bytowe oraz zamieszkujący budynki jednorodzinne lub wielorodzinne (gospodarstwa domowe), rozliczani za zużycie wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

5,30 zł

5,72 zł

7,45 zł

8,05 zł

2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

5,30 zł

5,72 zł

7,45 zł

8,05 zł

3

Grupa 3

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z wody na cele socjalno-bytowe oraz zamieszkujący budynki jednorodzinne lub wielorodzinne (gospodarstwa domowe),  rozliczani za zużycie wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, niekorzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

5,30 zł

5,72 zł

11,83 zł

12,78 zł

4

Grupa 4

Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, niekorzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

5,30 zł

5,72 zł

11,83 zł

12,78 zł

5

Grupa 5

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za zużycie wody na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

5,30 zł

5,72 zł

5,67 zł

6,12 zł

6

Grupa 6

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych.

5,30 zł

5,72 zł

4,38 zł

4,73 zł

7

Grupa 7

Gmina pobierająca wodę na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wg zasad ustalonych w odrębnej umowie

5,30 zł

5,72 zł

-

-

Odprowadzanie ścieków

1

Grupa 1

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zamieszkujący budynki jednorodzinne lub wielorodzinne (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

7,92 zł

8,55 zł

5,39 zł

5,82 zł

2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

7,92 zł

8,55 zł

5,39 zł

5,82 zł

3

Grupa 3

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

7,92 zł

8,55 zł

3,61 zł

3,90 zł

4

Grupa 4

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych

7,92 zł

8,55 zł

4,38 zł

4,73 zł

5

Grupa 5

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków pobierający wodę z innych źródeł zaopatrzenia, w tym z ujęć własnych, rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub w sposób określony w umowie

7,92 zł

8,55 zł

9,77 zł

10,55 zł

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.