Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Taryfy

Taryfy

TARYFA 2018

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LVI/733/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 roku przedłuża się okres obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 czerwca 2018 roku. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku obowiązywać będą dotychczasowe taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Jednakże w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z art. 9 ust. 1 Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Ustawy zachowują moc przez okres 180 dni tj. do dnia 10.06.2018 r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LVI/733/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 listopada 2017 roku przedłuża się okres obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 czerwca 2018 roku. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku obowiązywać będą dotychczasowe taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednakże w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z art. 9 ust. 1 taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizacji Ustawy tj. 12 grudnia 2017 r. zachowują moc przez okres 180 dni tj. do dnia 10.06.2018 r.

 

Lp.

Symbol taryfowej grupy odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Cena netto 1 m3 dostarczonej wody

Cena brutto 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej netto zł/miesięczny okres rozliczeniowy

Stawka opłaty abonamentowej brutto zł/miesięczny okres rozliczeniowy

Zaopatrzenie w wodę

1

Grupa 1

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z wody na cele socjalno-bytowe oraz zamieszkujący budynki jednorodzinne lub wielorodzinne (gospodarstwa domowe), rozliczani za zużycie wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

5,30 zł

5,72 zł

7,45 zł

8,05 zł

2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, korzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

5,30 zł

5,72 zł

7,45 zł

8,05 zł

3

Grupa 3

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z wody na cele socjalno-bytowe oraz zamieszkujący budynki jednorodzinne lub wielorodzinne (gospodarstwa domowe),  rozliczani za zużycie wody na podstawie wskazań wodomierza głównego, niekorzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

5,30 zł

5,72 zł

11,83 zł

12,78 zł

4

Grupa 4

Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, niekorzystający jednocześnie z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

5,30 zł

5,72 zł

11,83 zł

12,78 zł

5

Grupa 5

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za zużycie wody na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

5,30 zł

5,72 zł

5,67 zł

6,12 zł

6

Grupa 6

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych.

5,30 zł

5,72 zł

4,38 zł

4,73 zł

7

Grupa 7

Gmina pobierająca wodę na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wg zasad ustalonych w odrębnej umowie

5,30 zł

5,72 zł

-

-

Odprowadzanie ścieków

1

Grupa 1

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, zamieszkujący budynki jednorodzinne lub wielorodzinne (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

7,92 zł

8,55 zł

5,39 zł

5,82 zł

2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

7,92 zł

8,55 zł

5,39 zł

5,82 zł

3

Grupa 3

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

7,92 zł

8,55 zł

3,61 zł

3,90 zł

4

Grupa 4

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych

7,92 zł

8,55 zł

4,38 zł

4,73 zł

5

Grupa 5

Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków pobierający wodę z innych źródeł zaopatrzenia, w tym z ujęć własnych, rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego lub w sposób określony w umowie

7,92 zł

8,55 zł

9,77 zł

10,55 zł

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.