Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa

 

NASZE DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE KONCENTRUJEMY NA:

 

 • prowadzeniu gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i ziemi oraz redukujący emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 • planowaniu i realizacji inwestycji i remontów dla stałej poprawy warunków świadczenia usług dostaw wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • wprowadzaniu ekonomicznie uzasadnionego postępu technologicznego w zakresie świadczonych usług,
 • racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi poprzez zmniejszenie strat wody w procesie dystrybucji jej do Klientów,
 • racjonalnym gospodarowaniu surowcami naturalnymi, energią elektryczną, paliwami,
 • przestrzeganiu wymagań prawnych i innych wymogów dotyczących działalności Spółki, w tym dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
 • stałym pomiarze i monitorowaniu oddziaływania na środowisko,
 • ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej i zaangażowania pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska,
 • ciągłym doskonaleniu stosunków ze społecznością lokalną oraz podnoszeniu satysfakcji Klientów z jakości świadczonych usług,
 • popularyzowaniu idei proekologicznych wśród pracowników, dostawców i Klientów poprzez przybliżanie wiedzy o ochronie środowiska,
 • partnerskim dialogu przy rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych i współdziałaniu ze zainteresowanymi stronami

 

Zarząd BPK Sp. z o.o.

 

Wydanie C, aktualne: 01 czerwca 2009r.

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.