Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Ekologia

Nie tylko PSZOK

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w Bytomiu istnieje możliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych
i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych zgodnie z harmonogramami, które obowiązują od początku bieżącego roku i są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w poszczególnych zakładkach (https://www.bytom.pl/odpady).

 

Informujemy, że z zabudowy wielorodzinnej ODPADY WIELKOGABARYTOWE są wywożone w każdy piątek – w takim przypadku należy wystawić dany odpad w pobliżu miejsca ich zbierania, czyli przy pojemnikach na odpady lub przy altankach śmietnikowych.

Dla zabudowy jednorodzinnej dzień wywozu odpadów wielkogabarytowych jest inny dla danego rejonu i wyszczególniony w harmonogramie – szczegóły w załączniku

 

ODPADY POREMONTOWE mogą zostać odebrane od mieszkańców Bytomia po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z takiej usługi w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

 

Dla zabudowy wielorodzinnej zgłoszenie pisemnie złożone do Urzędu Miejskiego lub przesłane na adres ak@um.bytom.pl przez zarządcę nieruchomości powinno zawierać:

- oznaczenie zarządcy;

- adres nieruchomości na której ma zostać podstawiony kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe;

- planowana pojemność kontenera do podstawienia;

- data podstawienia i odbioru kontenera;

- kontaktowy numer telefonu do mieszkańca.

 

Dla zabudowy jednorodzinnej zgłoszenie pisemnie złożone do Urzędu Miejskiego lub przesłane na adres ak@um.bytom.pl powinno zawierać:

- oznaczenie właściciela nieruchomości;

- adres nieruchomości na której ma zostać podstawiony kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe;

- planowana pojemność kontenera do podstawienia;

- data podstawienia i odbioru kontenera;

- numer telefonu kontaktu.

Więcej informacji dotyczących zamówienia ww. usługi można uzyskać pod numerami telefonów 32/ 28 36 318, 32/ 28 36 319, 32/ 28 36 317 (Urząd Miejski w Bytomiu).

 

ODPADY ZIELONE

Raz w miesiącu wg harmonogramu (link powyżej)w okresie od marca do listopada po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamiaru skorzystania z usługi będą realizowane wywozy odpadów zielonych.

Zgłoszenie pisemnie złożone do Urzędu Miejskiego lub przesłane na adres ak@um.bytom.pl powinno zawierać:

- oznaczenie właściciela nieruchomości,

- adres nieruchomości, na której powstają odpady zielone,

- numer telefonu kontaktowego.

Więcej informacji dotyczących zamówienia ww. usługi można uzyskać pod numerami telefonów 32/ 28 36 318, 32/ 28 36 319, 32/ 28 36 317 (Urząd Miejski w Bytomiu).

 

Źródło informacji: Urząd Miejski w Bytomiu, www.bytom.pl


Załącznik Harmonogram [1957 kB]
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.