Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Laboratorium

Laboratorium

Zdjęcie

Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje jako odrębny dział w strukturach spółki. Prowadzi działalność badawczą głównie na potrzeby Zespołu Oczyszczalni Ścieków, ale także dla poszczególnych działów BPK.

 

Kontakt
Laboratorium mieści się w budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków „Centralna” BPK Sp. z o.o. w Bytomiu:
ul. Sikorskiego 5a
41-914 Bytom
Tel.: (32) 39-67-091 wew. 303                                                              

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Działalność laboratorium to:
• wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków, osadów ściekowych i osadu czynnego,
• kontrola prawidłowości procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków zarządzanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (laboratorium sprawdza czy oczyszczalnie spełniają swoją rolę i funkcjonują w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego),
• wykonywanie  badań – w zależności od potrzeb – dla poszczególnych działów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Kontrola oczyszczalni ścieków
Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na bieżąco kontroluje procesy technologiczne zachodzące w oczyszczalniach funkcjonujących w strukturach spółki (Centralna, Miechowice, Bobrek).

Laboratorium wykonuje analizy fizykochemiczne ścieków dopływających do oczyszczalni, ścieków oczyszczonych, a także osadów ściekowych i osadu czynnego.

Zespół laboratoryjny, poprzez analizę uzyskanej redukcji zanieczyszczeń kontroluje czy oczyszczone ścieki spełniają wszelkie wymagania i normy pozwalające na wprowadzenie ich do odbiornika (rzeki, rowu) nie powodując zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Nowoczesny sprzęt i profesjonaliści
W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego kompetencje są regularnie podnoszone poprzez udział w szkoleniach.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej W 2007 roku laboratorium zostało doposażone w nowoczesne urządzenia w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

W ramach przedsięwzięcia laboratorium otrzymało między innymi spektofotometr IR wraz z oprogramowaniem, komputerem i wyposażeniem do oznaczania substancji ropopochodnych, spektofotometry UV/VIS, przenośne mierniki wieloparametrowe, nowoczesne aparaty destylacyjne, suszarki laboratoryjne, wago-suszarki, wagi techniczne, wagi analityczne, parowe łaźnie wodne, płyty grzewcze, pH-metry, zestawy do filtracji, biurety i dozowniki cyfrowe, homogenizatory, mikroskop cyfrowy, piec muflowy oraz szafę termostatyczną.

System Zarządzania Jakością
Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, którego wymagania wypełnia w codziennej pracy.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 oznacza, że:
• nad aparaturą pomiarową i badawczą laboratorium jest prowadzony bieżący nadzór metrologiczny zarówno przez pracowników laboratorium, jak i przez wzorcujące laboratoria zewnętrzne,
• w laboratorium jest prowadzona bieżąca kontrola metod badawczych. Metody badań są realizowane w oparciu o polskie normy i przepisy prawne,
• wdrożony System Zarządzania Jakością podniósł wiarygodność wyników analiz wykonywanych w laboratorium.

Posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zobowiązuje do ciągłego podnoszenia kompetencji personelu badawczego laboratorium poprzez regularny udział w szkoleniach oraz porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych.

Jakość działalności prowadzonej przez laboratorium jest sprawdzana podczas corocznych audytów jednostki certyfikującej.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.