Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków „Centralna”

Zdjęcie

"Centralna"

Oczyszczalnia ścieków „Centralna” to obiekt, który przyjmuje ścieki z Bytomia i Radzionkowa. Został oddany do użytku, po modernizacji, w 2004 roku. Dzięki modernizacji obiekt został przebudowany i unowocześniony. Zmodernizowano między innymi osadniki wtórne i reaktory biologiczne. Oczyszczalnia stała się bardziej nowoczesna, zwiększyła się także jej przepustowość.

 

Kontakt
ul. Sikorskiego 5a
41-914 Bytom
Tel.: (32) 39-67-091-094 (kierownik: wew. 301); (32) 39-67-090 (dyspozytorzy)

 

Działalność i bezpieczeństwo
Oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 11 ha. Leży w zlewni rzeki Szarlejki. Została zaprojektowana tak, by w ciągu doby mogła oczyścić 30 tys. m3 sześciennych ścieków. Oczyszczalnia jest obiektem całkowicie bezpiecznym dla środowiska.

„Centralna” jako nowoczesny obiekt jest w pełni zautomatyzowana. Kontrolno-pomiarowa aparatura najwyższej klasy czuwa nad tym, by oczyszczanie ścieków przebiegało sprawnie, bez zakłóceń i bezpiecznie, czyli z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm i procedur.

„Centralna” ma również system automatycznego sterowania, który umożliwia szybką diagnozę zakłóceń procesu oczyszczania ścieków. Wizualizacja, raportowanie, archiwizacja i obróbka danych pochodzących z punktów kontroli jest możliwa z pulpitu dyspozytorni.

Pod ciągłą kontrolą jest także sprzęt pracujący na terenie obiektu, a fachowcy czuwają nad tym, by zawsze był sprawny.

W procesie oczyszczania ścieków bardzo ważną rolę pełni laboratorium. To tu, na bieżąco, są prowadzone analizy procesów, które są przeprowadzane na terenie oczyszczalni. Laboratorium bada nie tylko stan oczyszczonej już wody, która trafia do rzeki, ale też wskaźniki i poziomy zanieczyszczeń ścieków pomiędzy poszczególnymi operacjami w trakcie procesu oczyszczania.

 

Proces technologiczny
• Siecią kanalizacyjną ścieki są tłoczone do oczyszczalni. Tłoczą je przepompownie. System przepompowni jest rozsiany po całym mieście.
• W „Centralnej” ścieki najpierw przechodzą przez proces oczyszczania mechanicznego. Na tym etapie ścieki zostają oczyszczone z elementów wleczonych, czyli większych śmieci oraz z zawiesin.
• Kolejna faza to osadnik wstępny i komora beztlenowa, po której ścieki są kierowane do reaktorów biologicznych. „Centralna” jest wyposażona w trzy reaktory biologiczne.
• Tam odbywa się proces eliminacji ze ścieków związków azotu i fosforu.
• Z reaktorów ścieki przechodzą do osadników wtórnych, gdzie następuje ich klarowanie, czyli ostateczne czyszczenie. To ostatnia faza oczyszczania.
• Z osadników, już czyste ścieki trafiają do odbiornika, czyli do rzeki. Oczyszczone ścieki z „Centralnej” wpływają do Szarlejki. „Centralna” jest wyposażona w trzy osadniki wtórne.

 

Produkcja biogazu
Na terenie oczyszczalni jest produkowany biogaz. To ekologiczne paliwo, gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, które są pozostałością procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli rzeki, potoku lub rowu, a osady ściekowe tłoczone są do zamkniętej komory fermentacyjnej, w której jest wytwarzany biogaz.


Biogaz jest używany do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, do ogrzewania zaplecza technicznego „Centralnej” i do celów technologicznych. Dzięki temu zmniejsza się ilość osadu, który pozostał po oczyszczonych ściekach. Osad, który zostanie, po procesie fermentacji, jest zagospodarowywany na cele rolnicze.

 

Projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”
Na terenie oczyszczalni jest realizowany projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Na „Centralnej” powstaje 3200 m3 biogazu na dobę. Zawiera on do 60% czystego metanu. Wytworzone paliwo jest wykorzystywane do celów własnych, a więc przede wszystkim do ogrzewania komory fermentacyjnej i do produkcji energii elektrycznej o średniej mocy 120 kW, którą BPK sprzedaje do sieci krajowej uzyskując dodatkowo tzw. „zielone certyfikaty”.


Ponieważ oczyszczalnia „Centralna” wytwarza więcej biogazu niż sama jest w stanie aktualnie zużyć, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne podjęło decyzję o rozbudowie węzła energii odnawialnej. Dzięki inwestycji w mieście wzrośnie produkcja tzw. zielonej energii.


Przed rozpoczęciem inwestycji na terenie oczyszczalni funkcjonował jeden przestarzały zespół prądotwórczy przystosowany do spalania biogazu. W ramach inwestycji został on wymieniony na dwa nowe o dużo większej sprawności. Zwiększy się dzięki temu ilość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. I tak, dzięki środkom unijnym zdolność produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej zostanie zwiększona do uzyskania średniej mocy 400 kW.

Większa ilość energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych to większe przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych na Towarowej Giełdzie Energii. Będzie to miało wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” to bardzo dobra inwestycja w przyszłość. Produkcja biogazu bowiem to działanie na rzecz ochrony powietrza, wody i ziemi.

Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku. Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2012 r. Całkowita wartość projektu wynosi 2 768 000 zł, środki kwalifikowane to 2 113 000 zł. Dofinansowanie przyznane BPK wynosi 845 200 zł i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 


 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.