Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków „Miechowice”

Zdjęcie

"Miechowice"

Oczyszczalnia ścieków „Miechowice” to obiekt, który przyjmuje ścieki z całej dzielnicy Miechowice. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Zajmuje obszar ok. 6 ha.

Kontakt
ul. Łaszczyka
41-923 Bytom
Tel.: (32) 280-00-10 (dyspozytor: wew. 26; kierownik: wew. 25)

Działalność i bezpieczeństwo
Oczyszczalnia została zaprojektowana tak, by móc przyjąć 12 tys. m3 ścieków na dobę.

Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych – po zakończeniu procesu oczyszczania – do rowu Miechowickiego jest na bieżąco badana laboratoryjnie.
Dzięki systematycznym badaniom BPK ma pewność, że oczyszczone ścieki trafiające do odbiornika spełniają wszystkie normy i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Oprócz badań wykonywanych w warunkach laboratoryjnych jakość oczyszczanych ścieków jest monitorowana i wyświetlana – online – na pulpicie dyspozytora zmianowego. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości obsługa oczyszczalni może natychmiast reagować i podejmować działania mające na celu szybkie wyeliminowanie zakłóceń. Wszystkie parametry są automatycznie archiwizowane przez komputer.

Dzięki nowoczesnej aparaturze i komputeryzacji oczyszczalni nad wszystkimi procesami i poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków czuwa dyspozytor w nowoczesnej dyspozytorni. Na monitorze komputera i specjalnej tablicy wizualizacyjnej widać, które urządzenia na terenie oczyszczalni pracują w danej chwili. Wyświetlane są również parametry pracy tych urządzeń oraz ewentualne stany awaryjne. Dyspozytor ma także podgląd online na pomiar ilości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rowu Miechowickiego.

Komputeryzacja obiektu pozwala nie tylko na śledzenie wszystkich procesów, które zachodzą w ciągu technologicznym, ale także na szybkie wykrycie i usunięcie wszelkich nieprawidłowości, zakłóceń i awarii. To zwiększa sprawność oczyszczalni i podnosi bezpieczeństwo na obiekcie.

Proces technologiczny w dużym uproszczeniu:
Ścieki najpierw przechodzą przez część mechaniczną procesu oczyszczania, a następnie przez część biologiczną.

Część mechaniczna to:
• hala krat (oczyszczanie z większych zanieczyszczeń, czyli tzw. skratek) › piaskownik (oczyszczanie z zawiesiny mineralnej) › separator (oddzielenie i oczyszczanie piasku) › pompownia główna.

Część biologiczna to:
• biomiksy (reaktory biologiczne): I komora (denitryfikacja, czyli oczyszczanie przy udziale bakterii beztlenowych) › II komora (oczyszczanie przy udziale bakterii tlenowych) › III komora (osadnik wtórny).

W dalszej kolejności oczyszczone już ścieki przepływają przez stację pomiarową, a następnie trafiają do odbiornika, czyli do rowu Miechowickiego.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje tzw. osad nadmierny, który jest naturalnym produktem intensywnych przemian biologicznych i musi zostać usunięty z instalacji oczyszczania.

Osad z biomiksów jest odprowadzany do stacji zagęszczania, gdzie zmniejsza swoją objętość. Następnie przechodzi silne napowietrzanie, dzięki któremu giną wszystkie groźne bakterie. Kolejny etap to proces odwadniania. Dzięki niemu osad zyskuje konsystencję gliny. Tak zagęszczany osad przechodzi badania laboratoryjne, podczas których specjaliści badają czy jest bezpieczny dla środowiska, nie zawiera niepożądanych pierwiastków metali ciężkich lub zarodników pasożytów. Sprawdzony osad jest wykorzystywany na cele rolnicze i do rekultywacji nieużytków. Oczyszczalnia posiada w rezerewie poletka osadowe, które w sytuacjach awaryjnych lub opóźnieniach w odbiorze osadów mogą być wykorzystane do składowania i suszenia osadu.

Wylot z oczyszczalni „Miechowice” daje początek rowowi Miechowickiemu, który wpada do rzeki Bytomki.

Badania laboratoryjne potwierdzają, że oczyszczona woda wpadająca do rowu Miechowickiego ma bardzo dobre parametry świadczące o wysokiej jakości oczyszczania. Woda wpadająca do odbiornika nie jest wodą pitną, ale jest przyjazna dla środowiska. Przyroda nie lubi sterylnej wody, więc woda otrzymywana w wyniku oczyszczania ścieków pozytywnie na nią działa.

 

Modernizacja w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”
Dzięki realizacji unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności oczyszczalnia przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę.

Obiekt został oddany do użytku – po modernizacji – w grudniu 2009 roku.

W ramach modernizacji i rozbudowy:
• Wymienione zostały urządzenia zwiększające sprawność oczyszczalni.
• Wyremontowano trzy reaktory biologiczne (biomiksy) – silosy, w których ścieki przechodzą przez kolejne fazy oczyszczania. Oczyszczalnia jest wyposażona w trzy takie biomiksy. Zbiorniki wymagały gruntownego remontu. Zostały wzmocnione i doszczelnione, ponieważ szkody górnicze odcisnęły na nich swoje piętno. Każdy biomiks składa się z trzech komór. W pierwszej ścieki przechodzą przez tak zwaną denitryfikację – najważniejszą rolę odgrywają tu beztlenowe bakterie, które „zjadają” to, co jest im potrzebne do życia. Druga to komora tlenowa, gdzie prowadzony jest proces „nitryfikacji”. Tu do ścieków jest tłoczone sprężone powietrze, bo tlen jest niezbędny do życia bakteriom tlenowym. Tylko dzięki równoczesnej pracy mikroorganizmów tlenowych, jak i beztlenowych, które określamy mianem osadu czynnego możliwe jest pełne oczyszczenie ścieków, zarówno z substancji organicznych, jak i biogennych. Z części tlenowej ściek trafia do komory, która pełni funkcję osadnika wtórnego, gdzie następuje klarowanie, czyli oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych już ścieków.
• Biomiksy zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę, dzięki której wiadomo czy wszystkie parametry są zgodne z wymogami i czy procesy oczyszczania przebiegają prawidłowo. Część procesu oczyszczania zachodząca w biomiksach jest bardzo ważna. Procesy przebiegające w komorach trzeba stale nadzorować tak, by życie bakterii odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków nie zostało zakłócone. Dzięki nowoczesnej aparaturze będzie można także szybciej wychwycić wszelkie zakłócenia procesu, a potem szybko i sprawnie je usunąć.

 

Stacja zlewna ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi
W ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności na terenie oczyszczalni wybudowano stację zlewną ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Dzięki aparaturze zamontowanej w stacji wiadomo, ile i jakie ścieki z szamb są wwożone samochodami na teren oczyszczalni. Beczkowóz, który przyjeżdża ze ściekami z zewnątrz podłącza się do stacji wyposażonej w aparaturę kontrolno-pomiarową, ta pobiera próbki i bada parametry wwożonych ścieków. Analiza określa czy odpowiadają one parametrom ścieków komunalnych. Jeżeli ścieki nie będą miały właściwych parametrów, a tym samym mogłyby zakłócić pracę oczyszczalni, uruchamiana jest automatyczna blokada stacji uniemożliwiająca zrzut nieczystości płynnych do układu oczyszczania. Tym samym biologiczna część oczyszczalni chroniona jest przed zrzutami ścieków toksycznych mogących niekorzystnie wpłynąć na proces.

 

Nowoczesny obiekt
Oczyszczalnia „Miechowice” to nowoczesny, w pełni ekologiczny obiekt, którego działalność pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, a tym samym nie zagraża mieszkańcom miasta. Po modernizacji obiekt jest także bardziej energooszczędny, a jakość oczyszczonych ścieków uległa poprawie.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.