Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach

2015-04-24

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego w Katowicach

 

Stowarzyszenie za podstawowy cel swojej aktywności stawia sobie integrowanie środowiska wodociągowo - kanalizacyjnego oraz wzmocnienie siły, znaczenia i prestiżu przedsiębiorstw branżowych. Istotną rolę w tym procesie odgrywa działalność polegająca na wypracowaniu i prezentowaniu wniosków, opinii legislacyjnych, jak i środowiskowych wobec władz samorządowych i państwowych.

Ponadto służy  radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów członków stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo- kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do stowarzyszenia. Zajmuje się również:

  • wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;
  • współdziała  z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska;
  • organizowaniem  wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych;
  • podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych oraz zaopatrzenia terenów wiejskich w wodę;
  • świadczeniem doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży wodociągowo  -kanalizacyjnej;
  • wspomaga, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami;
  • budowaniem pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz propagowaniem zasad etyki zawodowej w tej branży.

Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.