Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Inwestycje zakończone

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Cichej w Bytomiu

Zdjęcie

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Cichej w Bytomiu.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało w rejonie ulicy Cichej sieć kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot inwestycji: w rejonie ulicy Cichej wybudowano ponad 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 0,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto powstało ponad 0,3 km rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków. Zakres robót obejmował również budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości. Wybudownao prawie 1,3 km przyłączy. Inwestorem było Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie obejmowało następujące ulice: Cichą, Kołobrzeską, Miodową, Mikołaja, Łączną, Bema i fragment ulicy Tuwima.

Wcześniej tereny objęte inwestycją nie były skanalizowane, a mieszkańcy byli zmuszeni do korzystania z nieekologicznych szamb, które często są stare i nieszczelne, a to sprawia, że nieczystości przesiąkają przez ściany szamba, wsiąkają do gleby i przedostają się do wód gruntowych oraz powierzchniowych. Zdarzały się też przypadki, w których mieszkańcy wpuszczali nadmiar ścieków z szamb do sieci kanalizacji deszczowej. Tym samym, wraz z deszczówką trafiały one do zbiorników wód powierzchniowych.

Dzięki nowej sieci kanalizacji sanitarnej, nie ma już konieczności korzystania z szamb, a ścieki są tłoczone nową kanalizacją do oczyszczalni ścieków, gdzie są poddawane w pełni ekologicznemu procesowi oczyszczania. Tym samym zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska, polepszyły się warunki sanitarne i podniósł się komfort życia mieszkańców. Zniknęły też odory wydobywające się z szamb.

Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2011 r.

Koszty: wartość inwestycji to ponad 3 mln zł.
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie do inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.