Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Nagrody i wyróżnienia

Lider Eko Inwestycji

Zdjęcie

Statuetka Lidera Eko Inwestycji przyznana Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnego Sp. z o.o.

Lider Eko Inwestycji to kolejna nagroda, którą zdobyło Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Spółka otrzymała statuetkę za realizację unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

BPK zostało Liderem Eko Inwestycji w kategorii inwestor. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się w październiku 2011 roku.

Nagrodę przyznaje Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych. Tegoroczna edycja konkursu była już piątą, a odbyła się pod patronatem Komisji Środowiska Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Kapituła konkursu przyznaje wyróżnienie tym jednostkom, które swoją działalnością promują ekologię i propagują jej idee, a także wykorzystują fundusze unijne do poprawy stanu środowiska naturalnego.

I właśnie biorąc pod uwagę to, jak bytomski projekt podniósł czystość środowiska naturalnego gminy, jurorzy konkursu zdecydowali o przyznaniu Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu nagrody.

Przypomnijmy. Na poprawę stanu środowiska naturalnego miasta bezpośredni wpływ miało osiągnięcie – w ramach realizacji unijnej inwestycji – tak zwanego efektu ekologicznego. Było to jednym z założeń projektu. Dzisiaj wskaźnik skanalizowania Bytomia wynosi 98 % i jest jednym z najwyższych w Polsce. W mieście systematycznie spadają też straty wody. Jeszcze w 2007 roku wynosiły one 27,9 %, by w 2010 roku obniżyć się do 16,5 %. Nie bez pozytywnego wpływu na środowisko naturalne pozostało także skanalizowanie terenów, na których do tej pory w ogóle nie było kanalizacji sanitarnej, wymiana wysłużonych już sieci na nowe, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz dziesiątek kilometrów wodociągu, a także montaż na sieci kanalizacji deszczowej kilkudziesięciu separatorów, czyli urządzeń, które czyszczą wody deszczowe. Efekty tych działań można zobaczyć na własne oczy. Dzięki inwestycji bowiem podniosła się czystość rzeki Bytomki i cieków wodnych, w tym rowu Miechowickiego.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” trwał kilka lat i zakończył się w listopadzie 2010 roku. Kosztował ponad 91 mln euro, z czego ponad 49,5 mln euro stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmowała wszystkie dzielnice miasta i była jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.