Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Nagrody i wyróżnienia

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Zdjęcie

Wieloletnia działalność Bytomskie­go Przedsiębiorstwa Komunalne­go została doceniona, spółka otrzymała złotą „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

To szczególnie ważne dla przed­siębiorstwa odznaczenie Zarząd BPK odebrał z rąk Pani Haliny Biedy oraz Pana Krystiana Kiełbasy Radnych Województwa V kadencji, w dniu 10 kwietnia 2018 roku, podczas uroczystości związanej z jubileuszem 25-lecia powstania Spółki.

Przyznanie odznaczenia uzasadnione zostało faktem, iż BPK od początku działalności stara się realizować swoje zadania przy zastosowaniu najwyższych standardów ekologicznych i technicznych. W okresie 25 lat działalności, dzięki wykorzystaniu środków przedakcesyjnych i unijnych oraz inwestycjom własnym, przedsiębiorstwo zmieniło obraz Bytomia w obszarze gospodarki komunalnej. Spółka, jako jedna z pierwszych firm wodociągowych w Polsce, w 2005 roku wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. W latach 1999-2006, ze środków funduszu PHARE, zmodernizowała i oddała do eksploatacji nowoczesną oczyszczalnię ścieków, którą wyróżniono Złotym Laurem jako Modernizację Roku. W latach 2005-2011 BPK realizowało, wart 50 mln euro, projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Bytom”,  na którego realizację pozyskano dofinansowanie  z Funduszu Spójności. Po jego zakończeniu, gmina Bytom stała się miastem o jednym z najwyższych w Polsce współczynników skanalizowania wynoszącym 99%. Zrealizowanie projektu pozwoliło również na wyraźne obniżenie wskaźnika strat wody – do 18%. Od 1998 roku, na terenie składowiska odpadów komunalnych, BPK realizowało inwestycje, których efektem było uzyskanie w 2005 roku statusu składowiska regionalnego. Przedsiębiorstwo przeprowadziło również istotne dla środowiska prace związane z rekultywacją starych składowisk odpadów.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży poprzez wydawanie bajek, książek i publikacji o problematyce związanej z ochroną środowiska i racjonalnym korzystaniem z jego zasobów. Działanie te od lat cieszą się uznaniem zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i branżowych i międzybranżowych podmiotów.

Realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu znaczące miejsce w działalności Spółki zajmują działania wspierające sport młodzieżowy oraz propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci poprzez dofinansowywanie sportowych organizacji szkolnych. Inną formą wspierania działalności prospołecznej jest wspomaganie organizacji i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w inicjatywach mających na celu poprawę standardów socjalno-bytowych oraz pogłębiających integrację społeczną.

Biorąc pod uwagę znaczenie Spółki w życiu Bytomia oraz jej wpływ na poziom życia mieszkańców, zarówno w obszarze świadczonych usług, jak i działalności wspierającej, kapituła podjęła decyzję, iż nadanie odznaki stanowić będzie potwierdzenie statusu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego jako ważnej i zasłużonej jednostki miejskiej.

Zdjęcie
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.