Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu

O projekcie

30 listopada 2011 roku zakończono realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu”. Inwestycję prowadziło Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Projekt kosztował 3 479 185,34 zł, z czego 1 921 930 zł stanowi umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.                          

W ramach projektu Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało sieć kanalizacji sanitarnej dla tych budynków, które nie zostały objęte projektem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanym z Funduszu Spójności.


Inwestycja Funduszu Spójności zakończyła się w listopadzie 2010 roku. W jej ramach zarówno w Stolarzowicach, jak i Górnikach wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej. Jednak w obu dzielnicach zostało kilkadziesiąt nieruchomości, które nie były ujęte w projekcie Funduszu Spójności. Przyczyny tego są różne. Między innym część adresów nie mogła zostać ujęta w projekcie z powodu planowanej wówczas budowy autostrady. Ponadto niektóre nieruchomości zostały wyłączone, ponieważ na etapie tworzenia dokumentacji unijnej inwestycji, ich właściciele nie wyrażali zgody na wejście z robotami w ich teren, a szczególnie na budowę przepompowni ścieków.

Od tamtej pory jednak sytuacja zmieniła się. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zatem, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęło decyzję o wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej także w tych miejscach, które pominął unijny projekt. Wszystko po to, by maksymalnie rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej w obu dzielnicach i stworzyć, jak największej liczbie mieszkańców, możliwość korzystania z kanalizacji.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu udało się uzyskać umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 921 930 zł. Dzięki tym środkom realizacja nowej inwestycji nabrała realnych kształtów.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu” był prowadzony na odcinkach dziewięciu ulic, a całe przedsięwzięcie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część objęła odcinki ulic: Pochyłej, Rokitnickiej, Stolarzowickiej, Batalionów Chłopskich, Przyjemnej 103-107. Druga część to odcinki ulic: Suchogórskiej, Przyjemnej (w rejonie ulicy Żołnierskiej), Tęczowej, Kofty oraz część placu Jana.

W ramach inwestycji w Stolarzowicach i Górnikach wybudowano 1458,48 m kanału głównego kanalizacji sanitarnej, 495,70 m przyłączy kanalizacji sanitarnej, 1146,05 m rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz 6 przepompowni ścieków.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.