Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Kalendarium

„Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu”

Kalendarium

21 lipca 2010 r. – Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

24 lutego 2011 r. – Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 448/24/IV/2011 o wyborze projektu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. do dofinansowania.

16 marca 2011 r. – Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało poinformowane o podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego dnia 24 lutego 2011 r. Uchwały nr 448/24/IV/2011 o wyborze projektu spółki do dofinansowania.

19 sierpnia 2011 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL a Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pełniącym rolę beneficjenta.

24 sierpnia 2011 r. – na podstawie dokonanego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania.

21 września 2011 r. – zawarcie umowy z wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

12 stycznia 2012 r. – decyzja Prezydenta Bytomia zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. dla realizacji inwestycji.

8 lutego 2012 r. – przekazanie placu budowy dla inwestycji.

7 czerwca 2012 r. – zakończenie 72-godzinnego rozruchu agregatu kogeneracyjnego.

31 lipca 2012 r. - odbiór inwestycji.

 

 

Loga partnerów
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.