Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

W celu zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków należy:

1.    Złożyć w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

2.    Do wniosku należy dołączyć:

  • protokół przekazania wodomierza,
  • tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • dokumenty rejestrowe firmy (w przypadku jeśli umowa ma być zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą bądź z firmą),
  • uchwałę wspólnoty o wyborze zarządcy.

Formularz protokołu przekazania wodomierza można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

3.    Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sporządza nową umowę.

4.    Nowa umowa – w dwóch egzemplarzach – jest wysyłana pocztą do Klienta. Po podpisaniu umowy Klient odsyła jeden jej egzemplarz do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Umowę można podpisać także osobiście w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu.

Uwaga!
Zmiana danych odbiorcy (np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego) nie wymaga zmiany umowy. Zmianę jednak należy jak najszybciej zgłosić pisemnie.

Ważne numery telefonów
Biuro Obsługi Klienta

  • (32) 39-67-124
  • (32) 39-67-125
  • (32) 39-67-188
  • (32) 39-67-190


PLIKI DO POBRANIA

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 340 650 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.