Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Poradnik, czyli co i jak załatwić w BPK

Zmiana danych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Kiedy zachodzi konieczność zmiany danych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków należy:

1.    Złożyć w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

2.    Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku kupna nieruchomości:

− tytuł własności nieruchomości,
− protokół przekazania wodomierza.

Formularz protokołu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

  • w przypadku śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości:

− tytuł własności nieruchomości lub oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości,
− akt zgonu.

  • w przypadku zmiany danych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dotyczącej firmy:

− dokumenty rejestrowe firmy,
− protokół przekazania wodomierza.

Formularz protokołu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu lub pobrać ze strony internetowej BPK www.bpk.pl.

3.    Po otrzymaniu wniosku dotyczącego zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sporządza nową umowę, już ze zmienionymi danymi.

4.    Nowa umowa – w dwóch egzemplarzach – jest wysyłana pocztą do Klienta. Umowę można podpisać także osobiście w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy placu Kościuszki 11 w Bytomiu.

5.    Po podpisaniu umowy Klient odsyła jeden jej egzemplarz Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu.

6.    Od tej pory faktury za wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych są wystawiane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne już dla nowego Klienta.

Uwaga! Dane w umowie należy zmienić jak najszybciej!
Konieczność zmiany danych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, należy zgłosić Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu jak najszybciej i niezwłocznie złożyć w siedzibie Spółki wniosek dotyczący zawarcia nowej umowy.

Ważne numery telefonów
Biuro Obsługi Klienta

  • (32) 39-67-124
  • (32) 39-67-125
  • (32) 39-67-188
  • (32) 39-67-190


PLIKI DO POBRANIA

Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.