Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Aktualności

KOMUNIKAT

2017-10-19

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej, do której doszło w rejonie ul. Strzelców Bytomskich / 9 Maja, na terenie Suchej Góry może wystąpić obniżone ciśnienie wody lub przerwy w jej dostawie.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyspozytorem BPK pod bezpłatnym numerem 994.


KOMUNIKAT

2017-10-13

W związku z doniesieniami mieszkańców o osobach podszywających się pod pracowników Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., którzy to przekazują nieprawdziwe informacje, jakoby woda dostarczana przez naszą Spółkę była skażona, BPK dementuje te pogłoski. Woda dostarczana przez nasze Przedsiębiorstwo nie jest w żaden sposób skażona i spełnia wszelkie normy wymagane dla wody zdatnej do spożycia.
Podkreślamy także, że osoby przekazujące nieprawdziwe informacje nie są pracownikami naszej Spółki. Pracownicy BPK zawsze ubrani są w firmowy strój roboczy opatrzony nazwą lub logo Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. W taki sam sposób oznakowane są samochody, którymi poruszają się nasi pracownicy.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z dyspozytorem BPK pod bezpłatnym numerem 994.


KOMUNIKAT

2017-08-25

W związku z awarią na sieci wodociągowej przy ul. Strzelców Bytomskich 137 skutkującą przerwą w dostawie wody, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od godziny 17.00, dla mieszkańców nieruchomości położonych przy: pl. Żeromskiego oraz ul. Strzelców Bytomskich od nr 135 do 215, od nr 192 do 196 i od nr 200 do 208 woda dostarczana będzie beczkowozem. Samochód z wodą podstawiany będzie sukcesywnie pod zgłaszane adresy.


Oświadczenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w sprawie terenów położonych przy ul. Magdaleny i Strzelców Bytomskich - AKTUALIZACJA

2017-07-31

W związku z reportażem TVN Uwaga wyemitowanym w dniu 27 lipca 2017 r. oraz oświadczeniem Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. (BARI) opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej tejże Spółki w dniu 28 lipca 2017 r., Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (BPK) oświadcza, że tereny położone przy ul. Magdaleny i Strzelców Bytomskich
(o których mowa w ww. reportażu oraz w oświadczeniu BARI) od grudnia 2013 r. są własnością BPK. W maju 2015 r. BPK zawarło natomiast umowę z BARI,  której przedmiotem jest przeprowadzenie przez BARI prac związanych z makroniwelacją tego terenu w celu uzyskania określonych parametrów technicznych i przygotowania go w taki sposób, aby był on zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Aktualnie na powyższym terenie trwają działania prowadzone przez BARI, a mające na celu przygotowanie go do odbioru przez BPK. Działania te polegać mają na wykonaniu badań nośności terenu poprzez wykonanie odwiertów w miejscach wyznaczonych przez BPK oraz wyprofilowaniu i odpowiednim przykryciu skarpy znajdującej się na terenie, którego makroniwelacja stanowi przedmiot umowy zawartej pomiędzy spółkami. Bez wywiązania się z tychże obowiązków spoczywających na BARI, BPK nie może odebrać terenu oraz uznać umowy za skutecznie wypowiedzianą.

Niezależenie od działań, do których realizacji zobowiązane jest BARI, BPK zabezpiecza teren w sposób mający zapobiec wjazdowi na niego osób do tego nieuprawnionych, a tym samym uniemożliwić składowanie na nim jakichkolwiek materiałów. BPK rozszerzyło także prowadzone dotychczas działania o wyznaczenie dodatkowych punktów kontrolnych mających na celu zabezpieczenie i monitorowanie sytuacji na tym terenie. Ponadto Spółka nasza, niezależnie od BARI, zleci wykonanie pomiarów kontrolnych mających określić nośność terenu oraz rodzaj materiałów użytych do przeprowadzenia makroniwelacji.

BPK oświadcza także, że w przypadku zaistnienia takiej konieczności Spółka nasza będzie podejmować dalsze kroki mające na celu zabezpieczenie terenu oraz wyegzekwowanie należytego wykonania umowy łączącej BPK i BARI.Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.