Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Bytomskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Grafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPKGrafika nagłówka serwisu BPK

Aktualności

Oświadczenie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

2017-06-02

W związku z wczorajszym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie skargi Pana posła Tomasza Jaskóły dotyczącej odmowy udzielenia informacji publicznej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w postaci przekazania kserokopii faktury VAT będącej podstawą zapłaty za raport sporządzony przez Deloitte Advisory Sp. z o.o., BPK dementuje nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach.

Nieprawdą jest, że WSA wydał wyrok nakazujący udostępnienie Panu posłowi Tomaszowi Jaskóle raportu będącego wynikiem audytu przeprowadzonego przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o., ponieważ nie tego dotyczyło postępowanie toczące się przed WSA w Gliwicach.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie skargi Pana posła Tomasza Jaskóły dotyczącej odmowy udzielenia informacji publicznej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w postaci przekazania kserokopii faktury VAT będącej podstawą zapłaty za raport sporządzony przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Podkreślmy, że WSA w ogóle nie zajął stanowiska merytorycznego w sprawie raportu, tym bardziej, że skarga dotyczyła tylko udostępnienia faktury VAT. W przywołanym wyroku WSA stwierdził nieważność decyzji BPK z uwagi na stwierdzone uchybienia proceduralne.

Wyrok jest nieprawomocny.


KOMUNIKAT

2017-04-29

Obniżone ciśnienie wody w Rozbarku

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią wodociągową, do której doszło na sieci wodociągowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., w rejonie ulic Głowackiego, Tuwima, Cichej i Chorzowskiej w Rozbarku – od dnia dzisiejszego - może wystąpić obniżone ciśnienie wody w kranach.

W razie pytań, prosimy o telefon do dyspozytora Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. dzwoniąc pod numer telefonu (32) 39-67-174 lub bezpłatny numer alarmowy 994.


W Miechowicach mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody

2017-04-19

W związku z awarią, do jakiej doszło w stacji uzdatniania wody Zawada, w Bytomiu-Miechowicach (rejon domków fińskich oraz ulic Racjonalizatorów, Energetyki, Dzierżonia) mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, obniżone ciśnienie wody w kranach lub zmętnienie wody.

W razie pytań, prosimy o telefon do dyspozytora Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. dzwoniąc pod numer telefonu (32) 39-67-174 lub bezpłatny numer telefonu 994.
KOMUNIKAT

2017-04-14

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (BPK) informuje, 
że w dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek) BPK czynne będzie do godziny 14.00. 
W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny z dyspozytorem pod bezpłatnym numerem 994.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Facebook
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom
Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI W DZIELNICY  STOLARZOWICE, GÓRNIKI W BYTOMIU – część I i II

 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100
fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 331 184 500,00 zł opłacony w całości
Konto: BZ WBK S.A. I o/Bytom 13109020110000000532061164


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.