Logo Bytomski przedsiębiorstwo komunalne

eBOK BPK
Woda pod kontrolą

Woda pod kontrolą

Bądź EKO, bądź OSZCZĘDNY
i już dziś załóż konto eBOK BPK.

Z kontem eBOK BPK poprzez stały wgląd do odczytów wodomierza i wystawionych faktur masz pełną kontrolę nad zużyciem wody i wydatkami, a e-faktura to duża ulga dla środowiska.Teraz możesz również dokonywać płatności online – wygodnie i bezpiecznie.

Jak założyć konto eBOK BPK

 • Wejdź na ebok.bpk.pl i kliknij Zarejestruj się
 • Wybierz spośród opcji Klient indywidualny lub Klient biznesowy oraz podaj dane, o które poprosi system (w tym kod nabywcy, który znajdziesz na fakturze).
 • Po wysłaniu danych, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail dostaniesz wiadomość wraz z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć, aby potwierdzić rejestrację
 • W ostatnim kroku otrzymasz e-mail z informacją o aktywacji konta eBOK BPK. Od tej chwili możesz się zalogować na stronie ebok.bpk.pl z użyciem swojego loginu (adresu e-mail) i hasła. mail

Dowiedz się więcej eBOK

Zalety i funkcje eBOK

Kontrola zużycia Płatności online e-faktura Statystyki Informacje o awariach Całodobowy dostęp

FAQ (pytania i odpowiedzi)

Czym jest eBOK BPK?

System eBOK BPK jest bezpłatnym, multimedialnym serwisem, przy pomocy którego Klient BPK może w dowolnym momencie, za pomocą połączenia internetowego, zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, podejrzeć wystawione faktury, podać stan licznika, opłacić należności, znaleźć statystyki zużycia, jak również informacje o awariach i planowanych remontach sieci wodociągowej.

Kto może skorzystać z systemu eBOK BPK?

Z systemu eBOK BPK mogą korzystać Klienci Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • zaakceptowali regulamin eBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestrację,
 • posiadają sprzęt elektroniczny oraz przeglądarkę internetową spełniające wymogi techniczne określone w regulaminie eBOK.

Z jakich funkcji mogą korzystać Klienci eBOK BPK?

Klienci mogą podać odczyt wodomierza, złożyć wniosek o zmianę danych, złożyć wniosek o e-fakturę, znaleźć informacje o zadłużeniach, informacje o awariach sieci wodociągowej, informacje o planowanych pracach serwisowych, a dzięki systemowi płatności internetowych, Klienci eBOK BPK mogą również dokonać płatności za wystawione faktury.

Czym jest e-faktura?

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do Klientów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. korzystających z systemu eBOK BPK, polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – fakturą elektroniczną.
E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe.

Czy aktywacja e-faktury w systemie eBOK BPK oznacza rezygnację z papierowej faktury?

Tak, zgoda na e-fakturę jest jednoznaczna z rezygnacją z faktur papierowych.

Czy za e-fakturę można zapłacić klikając w link, za pośrednictwem elektronicznych systemów płatniczych, jak Blue Media, Przelewy24 itp.?

Tak, system eBOK BPK umożliwia opłacenie należności online, z poziomu konta Klienta, za pośrednictwem elektronicznego systemu płatniczego Blue Media.

Czy system eBOK BPK informuje mailowo o wystawieniu nowej e-faktury?

Tak, każdorazowo Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o możliwości pobrania faktury z systemu eBOK.

Jakie korzyści daje e-faktura?

Korzyści z wyboru e-faktury to przede wszystkim:

 • pewność dostarczenia dokumentu w konkretne miejsce i w określonym czasie,
 • krótszy czas doręczenia w porównaniu do faktury papierowej, wysyłanej pocztą,
 • możliwość odebrania e-faktury w każdym miejscu na świecie, gdzie jest dostęp do internetu,
 • ułatwienie dokonywania płatności online,
 • brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów,
 • ochrona środowiska naturalnego.