Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów, tj. 681 302, po 500 zł każdy.

Rada Nadzorcza:

  • Magdalena Jelonek - Wiatr - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Pituła - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 
  • Paweł Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Longin Siemlat - Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Chwaliński - Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd:

  • Arkadiusz Kocot - Prezes Zarządu
  • Adam Ilewski - Członek Zarządu