Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów.

Rada Nadzorcza:

  • Magdalena Jelonek - Wiatr - Przewodnicząca
  • Paweł Nowak - Sekretarz
  • Longin Siemlat - Członek
  • Piotr Pituła - Członek
  • Zbigniew Chwaliński - Członek

Zarząd:

  • Arkadiusz Kocot - Prezes Zarządu
  • Andrzej Maciak - Członek Zarządu