Sieć wodociągowa

 

Działalność wodociągowa
Dział Sieci Wodociągowej

Podstawowymi zadaniami działu są eksploatacja sieci wodociągowej oraz dostarczanie wody mieszkańcom miasta. Zadania te realizowane są poprzez:
  • utrzymywanie sieci oraz całej infrastruktury wodociągowej we właściwym stanie technicznym, który zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie, a więc sprawne dostarczanie wody do odbiorców,
  • usuwanie awarii,
  • remont i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,
  • gromadzenie i analizowanie danych o sieci wodociągowej,
  • diagnostyka sieci wodociągowej,
  • wymiana wodomierzy,
  • odczyty stanu wodomierzy.

Woda pod kontrolą

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przeprowadza badania wody zdatnej do picia w ramach monitoringu kontrolnego 11 razy w roku, w zakresie monitoringu przeglądowego raz w roku w 16 stałych punktach miasta w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania kontrolne przeprowadzane są również przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W uzasadnionych przypadkach Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi także badania kontrolne jakości wody w wybranych punktach miasta.