Laboratorium

Laboratorium Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje jako odrębny dział w strukturach spółki. Prowadzi działalność badawczą głównie na potrzeby Zespołu Oczyszczalni Ścieków, ale także dla poszczególnych działów BPK. W laboratorium pracuje wykwalifikowany personel, którego kompetencje są regularnie podnoszone poprzez udział w szkoleniach oraz w badaniach międzylaboratoryjnych.


Działalność laboratorium to przede wszystkim:
• wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków, osadów ściekowych i osadu czynnego,
• kontrola prawidłowości procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalniach ścieków zarządzanych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (laboratorium sprawdza czy oczyszczalnie spełniają swoją rolę i funkcjonują w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego),
• wykonywanie  badań – w zależności od potrzeb – dla poszczególnych działów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.


System Zarządzania Jakością
Laboratorium jest w trakcie przygotowywania do akredytacji Systemu Zarządzania.