Rozbudowa składowiska odpadów przy alei Jana Pawła II w Bytomiu - budowa III kwatery składowiska

Na składowisku odpadów przy alei Jana Pawła II w Bytomiu wybudowano nową kwaterę. Obecnie obiekt posiada trzy kwatery. Zarządza nim Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Rozbudowa składowiska odpadów przy alei Jana Pawła II w Bytomiu - budowa III kwatery składowiska

Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość projektu: ok. 3,5 mln zł

Termin realizacji projektu: 2011 r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne pozyskało dofinansowanie do inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  


Przedmiot inwestycji 

Budowa trzeciej kwatery składowiska odpadów przy alei Jana Pawła II w Bytomiu. Przed rozpoczęciem inwestycji, na terenie składowiska funkcjonowały dwie kwatery. Razem mają one pojemność 710 750 m3 i zajmują teren 4,6 ha. Ich pojemność jednak kończyła się, dlatego BPK podjęło decyzję o rozbudowie obiektu. Inwestycja była konieczna do tego, by zapewnić mieszkańcom Bytomia miejsce, w którym w bezpieczny dla ludzi i przyrody sposób można składować odpady. Nowa kwatera ma pojemność 390 tys. m3 i zajmuje obszar 2,33 ha. Jest nowoczesnym, w pełni ekologicznym obiektem, przy budowie którego wykorzystano nowoczesne technologie. Stanowi odpowiednio uszczelnioną i zabezpieczoną kilkoma specjalnymi warstwami nieckę. Gwarancję, że żadne niepożądane substancje z rozkładających się odpadów nie przedostaną się do gleby dają między innymi specjalna folia i glina, którymi została wyłożona kwatera.