Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Odrzańskiej w Bytomiu

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało w ulicy Odrzańskiej sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Powstało tam prawie 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków.

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Odrzańskiej w Bytomiu

Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość projektu: ok. 3,2 mln zł

Termin realizacji projektu: 2011 r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie do inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Przedmiot inwestycji
 
W ulicy Odrzańskiej wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Powstało tam prawie 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownia ścieków. Inwestorem było Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wcześniej ulica Odrzańska nie była skanalizowana. Mieszkańcy natomiast byli zmuszeni do korzystania z nieekologicznych szamb, które często są stare i nieszczelne, a to sprawia, że nieczystości przesiąkają przez ściany szamba, wsiąkają do gleby i przedostają się do wód gruntowych oraz powierzchniowych. Zdarzały się także przypadki, w których mieszkańcy wpuszczali nadmiar ścieków z szamb do przydrożnych rowów. Dzięki nowej sieci kanalizacji sanitarnej, szamba zostały zlikwidowane, a ścieki są tłoczone do oczyszczalni ścieków, gdzie są poddawane w pełni ekologicznemu procesowi oczyszczania. Tym samym zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska, polepszyły się warunki sanitarne i podniósł się komfort życia mieszkańców. Zniknęły także odory wydobywające się z szamb.