Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Cichej w Bytomiu

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wybudowało w rejonie ulicy Cichej sieć kanalizacji sanitarnej.

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Cichej w Bytomiu

Beneficjent: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość projektu: ponad 3 mln zł

Termin realizacji projektu: 2011 r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie do inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Przedmiot inwestycji 

W rejonie ulicy Cichej wybudowano ponad 2,3 km sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 0,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto powstało ponad 0,3 km rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków. Zakres robót obejmował również budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości. Wybudownano prawie 1,3 km przyłączy. Inwestorem było Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Przedsięwzięcie obejmowało następujące ulice: Cichą, Kołobrzeską, Miodową, Mikołaja, Łączną, Bema i fragment ulicy Tuwima. Wcześniej tereny objęte inwestycją nie były skanalizowane, a mieszkańcy byli zmuszeni do korzystania z nieekologicznych szamb, które często są stare i nieszczelne, a to sprawia, że nieczystości przesiąkają przez ściany szamba, wsiąkają do gleby i przedostają się do wód gruntowych oraz powierzchniowych. Zdarzały się też przypadki, w których mieszkańcy wpuszczali nadmiar ścieków z szamb do sieci kanalizacji deszczowej. Tym samym, wraz z deszczówką trafiały one do zbiorników wód powierzchniowych. Dzięki nowej sieci kanalizacji sanitarnej, nie ma już konieczności korzystania z szamb, a ścieki są tłoczone nową kanalizacją do oczyszczalni ścieków, gdzie są poddawane w pełni ekologicznemu procesowi oczyszczania. Tym samym zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska, polepszyły się warunki sanitarne i podniósł się komfort życia mieszkańców. Zniknęły też odory wydobywające się z szamb.