Mętna woda - roszczenia

W przypadku wystąpienia mętnej wody w kranie i poniesienia przez Klienta strat z tego tytułu, Klient może kierować do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wszelkie ewentualne roszczenia i pytania dotyczące strat materialnych czy wystąpienia innych konsekwencji pojawienia się zmętnionej wody.

Procedura

W przypadku chęci wystąpienia z ewentualnym roszczeniem lub chęci uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące strat materialnych lub wystąpienia innych konsekwencji pojawienia się mętnej wody należy przesłać do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.:
• dokładny opis problemu, ewentualnej straty materialnej czy też innych konsekwencji wystąpienia zmętnionej wody,
• dokładny opis roszczenia,
• możliwie dokładną dokumentację potwierdzającą poniesienie straty materialnej czy wystąpienie innych konsekwencji pojawienia się zmętnionej wody,
• w przypadku zużycia większej ilości wody do przepłukania instalacji należy przesłać podpisane oświadczenie, w którym zostanie podana ilość zużytej dodatkowo wody.


Ważne telefony

Biuro Obsługi Klienta
Tel.: (32) 39-67-124, (32) 39-67-125, (32) 39-67-188, (32) 39-67-190