Składowisko odpadów będzie nieczynne

 Składowisko Składowisko

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że

w okresie od 1 stycznia do 17 stycznia 2022 r. nastąpi przerwa technologiczna

w funkcjonowaniu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

zlokalizowanego w Bytomiu przy al. Jana Pawła II 10