Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu

Zakres projektu obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z przygotowaniem i późniejszą realizacją projektu inwestycyjnego obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków w Bytomiu - węzła gospodarki osadami.

Nazwa projektu: Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu

Beneficjent projektu: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 086 090,00 PLN

Środki kwalifikowane: 883 000,00 PLN

Dotacja: 750 550,00 PLN

Termin realizacji projektu: 2015 r.

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"
 


Przedmiot inwestycji
Zakres projektu obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z przygotowaniem i późniejszą realizacją projektu inwestycyjnego obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków w Bytomiu - węzła gospodarki osadami. Efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych i właściwa gospodarka nimi pozwoli na ograniczenie emisji jednego z głównych gazów cieplarnianych, tj. metanu, który jest emitowany w procesie fermentacji osadów ściekowych.