Komunikat

Nie tylko PSZOK.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w Bytomiu istnieje możliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych
i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych zgodnie z harmonogramami, które obowiązują od początku bieżącego roku i są dostępne m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w poszczególnych zakładkach (https://www.bytom.pl/odpady).

Linki do stron zewnętrznych
Czytaj dalej ...