ZABEZPIECZ WODOMIERZ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZED ZMROŻENIEM

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy, że mróz jest niebezpieczny dla instalacji wodociągowej  i wodomierza!

Zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza przed zmrożeniem jest obowiązkiem Odbiorcy.

Pamiętajmy o zamykaniu okien w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz i rury z instalacji wewnętrznej i docieplmy instalację i wodomierz specjalną otuliną, gąbką lub kawałkiem materiału. Odpowiednie zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza ochroni je przed skutkami mrozu!

 

W przypadku zmrożenia wewnętrznej instalacji wodociągowej lub wodomierza, prosimy w pierwszej kolejności zawiadomić zarządcę nieruchomości.

WARTO WIEDZIEĆ

Zarządzanie siecią wodociągową, czyli kto i za co odpowiada

•   ciąg główny wodociągu – eksploatuje i o jego właściwy stan techniczny dba Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po stronie BPK leży sprawne dostarczanie wody, usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów, dokonywanie napraw i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci. BPK eksploatuje sieci wodociągowe, które są jego własnością.

•    przyłącze wodociągowe
-    do wodomierza głównego przyłącze wodociągowe eksploatuje BPK,
-    wodomierz główny jest własnością BPK. Natomiast zabezpieczenie go przed zmrożeniem
i mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie Odbiorcy wody. W przypadku zmrożenia wodomierza lub jego mechanicznego uszkodzenia, Odbiorca pokrywa koszty zakupu wodomierza i jego wymiany. 
-   granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zawór za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną za zaworem eksploatuje Odbiorca wody. Dba on o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie. Pokrywa także koszty naprawy uszkodzonej instalacji.

Ważne telefony!

Dyspozytor: 32/39-67-174 lub numer 994

Biuro Obsługi Klienta: 32/39-67-124, 32/39-67-125, 32/39-67-188, 32/39-67-190