BPK realizuje plan inwestycji i remontów

 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Planeta Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Planeta

Na inwestycje i remonty BPK Sp. z o.o. w 2020 r. przeznaczy 25 784,2 tys. zł netto. Część z zaplanowanych zadań już wykonano, inne są w trakcie realizacji.

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Konstytucji. Celem inwestycji było podłączenie budynku pod numerem 84 do sieci należącej do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Aby umożliwić podłączenie budynku do kanalizacji konieczne było wybudowanie nowego fragmentu sieci kanalizacyjnej od budynku przy ul. Konstytucji 84 do istniejącej studni kanalizacyjnej w drodze przy budynku ul. Konstytucji 84a. Łącznie wykonano ponad 63 m sieci oraz zabudowano 4 studzienki kanalizacyjne.

Na oczyszczalni ścieków Centralna realizowano prace remontowe związane z wymianą pokrycia zbiornika pompowni głównej i pokrycia dachowego budynku agregatu oraz naprawą schodów w budynku administracyjnym. Zabudowano tam także stację zlewną, zainstalowano dozownik Ferrox oraz zakupiono podajnik mieszaniny osadu. Na oczyszczalni ścieków Miechowice zamontowano przepływomierz oraz wyremontowano mieszadła i dmuchawy. Na oczyszczalni ścieków Bobrek zmodernizowano system automatyki przemysłowej i naprawiono części sitopiaskownika. Przeprowadzono także kompleksowy remont przepompowni ścieków przy ul. Piłsudskiego. Na przepompowni ścieków przy ul. Przelotowej zamontowano zasuwy nożowe oraz klapy zwrotne. Ponadto zakupiono samochód specjalistyczny oraz pojazd elektryczny Melex.

W trakcie realizacji pozostają zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze remonty. Aktualnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Planeta oraz ul. Pod Brzozami. W rejonie ul. Sikorskiego i pl. Żeromskiego trwa przebudowa wodociągu. W okolicy ul. Siemianowickiej 105 budowana jest kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków.

W trakcie remontu są pompownia wody przy ul. Korczaka oraz przepompownie ścieków przy ul. Olimpijskiej i Reptowskiej. Prace remontowe prowadzone są także na zapleczu technicznym przy ul. Zabrzańskiej. Na oczyszczalni ścieków Centralna w trakcie realizacji są natomiast: montaż wirówek lub pras filtracyjnych osadów, zabudowa zbiorników biogazu, zakup falowników i pomp, zakup taśmowego przenośnika osadu, modernizacja systemu automatyki przemysłowej, czyszczenie ZKF, zakup mieszadła REDOR do ZKF, remont agregatów i konserwacja dmuchaw, wykonanie pokrycia dachowego stacji wymienników ciepła oraz stacji transformatorowej ST1. Na oczyszczalni ścieków Miechowice trwa renowacja poletek osadowych, uszczelnienie zbiorników Biomix oraz konserwacja urządzeń. W trakcie realizacji jest także zakup falowników i pomp na oczyszczalnie ścieków Bobrek.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Konstytucji Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ul. Planeta Pojazd elektryczny MELEX Stacja zlewna na oczyszczalni ścieków Centralna Modernizacja systemu automatyki przemysłowej na oczyszczalni ścieków „Bobrek”