Budowa nowego wodociągu w Stolarzowiach dofinansowana przez WFOŚiGW

        W Stolarzowicach trwa budowa nowej sieci wodociągowej. Na realizację zadania Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa pożyczki na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa wodociągu ø90mm przy ul. Krzemienia, Kaczmarczyków, Wrzosowa w Bytomiu” na kwotę 415 147,00 zł została podpisana 7 października 2020 r. Całkowity koszt zadania wyniesie 498 140,00 zł.

        W ramach realizacji inwestycji BPK Sp. z o.o. wybuduje 561 m nowej sieci wodociągowej o średnicy ø110 mm i ø90 mm, która wykonana zostanie z materiału PE odpornego na skutki zarysowań i naciski punktowe. Ponadto prace przewidują wykonanie armatury odcinającej w postaci wysokosprawnych kołnierzowych zasuw i hydrantów. Zadanie przewiduje także wymianę przyłączy wykonanych z rur stalowych, zostaną one zastąpione rurami PE. Łączna długość wymienianych przyłączy to 178 m. Te przyłącza, które są już wykonane z PE zostaną przełączone do nowej sieci. Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2020 r.Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.