Bytomski zegar odnowiony

 zegar po remoncie zegar po remoncie

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zrekonstruowało zegar, który był w przeszłości zamontowany na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Urządzenie zostało zabezpieczone przez pracowników BPK podczas rozbiórki trybuny stadionu miejskiego.

Od tego czasu był przechowywany na terenie Zaplecza technicznego BPK, co uchroniło go przed całkowitą dewastacją i zniszczeniem. 10 marca 2020 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu zegara na stan środków pozabilansowych w celu przeprowadzenia jego renowacji. W wyniku tej decyzji pracownicy BPK przystąpili do remontu zegara. Od podstaw zrekonstruowano ok. 80% jego elementów, a pozostałe naprawiono, tak aby doprowadzić go do właściwego stanu technicznego i wizualnego.

Największym wyzwaniem okazała się naprawa mechanizmu zegara, ponieważ jest on konstrukcją niestandardową i trudno było znaleźć zegarmistrza, który skutecznie zajmie się jego naprawą. Po kilku nieudanych próbach udało się nawiązać współpracę ze specjalistą, który podjął się tego zadania. Po dwóch miesiącach od przekazania w jego ręce zegara, urządzenie odzyskało sprawność. W międzyczasie pracownicy BPK zajmowali się naprawą pozostałych elementów. Wymienili i zrekonstruowali jego elementy konstrukcyjne, odnowili ramę i mocowanie oraz wymienili tarczę. Stara tarcza była wykonana z kilku złączonych ze sobą części, natomiast nowa jest jednolitą powierzchnią o wymiarach 165x165 cm. Aby podkreślić historię zegara nowa tarcza ozdobiona została napisem „PB 1920”. Wymieniona została też cała instalacja elektryczna wraz z oświetleniem. Dla zobrazowania skali prac wystarczy nadmienić, że cała instalacja pochłonęła około 200 m kabla elektrycznego oraz 60 lampek ledowych, które należało wymienić z powodu złego stanu technicznego i potrzeby unowocześnienia zegara, tak by dostosować go do obecnych warunków. Po renowacji urządzenie zyskało nowy blaski jednocześnie nie zmieniając historycznego charakteru.

Zadanie było skomplikowane i czasochłonne. Wymagało opracowania koncepcji renowacji i dużego wkładu pracy. Remont zegara dodatkowo utrudniała panująca pandemia, z powodu której czas pracy wydłużał się, a dostęp do części i usług był znacznie ograniczony. Całość realizacji zadania trwała niemal rok i kosztowała blisko 7000 zł.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 zegar po remoncie zegar po remoncie zegar po remoncie zegar po remonciev zegar po remoncie zegar przed remontem zegar przed remontem zegar przed remontem zegar przed remontem