Deszczówka

31 grudnia 2020 r. Gmina Bytom przejęła od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (BPK) infrastrukturę służącą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W zawartej pomiędzy Gminą a BPK umowie ustalono, że  w okresie przejściowym obsługa klientów w zakresie kancelaryjno-biurowym pozostaje w gestii Spółki. Dla mieszkańców i inwestorów oznacza to, że takie sprawy jak zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, uzgodnienie projektu technicznego czy zlecenie nadzoru i odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego deszczowego i/lub urządzeń kanalizacyjnych w dalszym ciągu realizuje BPK. Do dyspozytora Spółki nadal można zgłaszać awarie infrastruktury służącej do obierania wód opadowych i roztopowych. Numer telefonu do dyspozytora, pod którym należy zgłaszać awarie to 994. Wszystkie wnioski dotyczące „deszczówki” złożone przed datą przejęcia od BPK przez Gminę infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w imieniu nowego właściciela (Gminy Bytom) będą uzgadniane przez pracowników BPK. Wzory wniosków inicjujących sprawy związane z „deszczówką” znajdują się poniżej.


Załączniki
PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ [PDF 135,8kB]
ZLECENIE NADZORU I ODBIORU KOŃCOWEGO [PDF 228,4kB]
ZLECENIE UZGODNIENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO [PDF 233,1kB]
ZLECENIE NA WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH [PDF 238,0kB]