Komunikat

 Zdjęcie Zdjęcie

W związku ze zmianą systemu bilingowego faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków za kwiecień 2022 r. są wystawiane i dostarczane z opóźnieniem. Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich Odbiorców.

 

Jednocześnie BPK Sp. z o.o. informuje, że z przyczyn technicznych zablokowana została możliwość rejestracji nowych kont eBOK, natomiast na dotychczasowych kontach eBOK  widoczne są dane do marca 2022 r.

O ponownym uruchomieniu eBOK zostaną Państwo poinformowani.