Kontakt z działami Spółki

Sekretariat Zarządu Spółki

Tel.: (32) 39 67 100
E-mail: bpk@bpk.pl

 


Dyrektor ds. Inwestycji

Marek Stajndor

Tel.: (32) 39 67 100
E-mail: bpk@bpk.pl

 


Pełnomocnik Zarządu ds. Eksploatacji Sieci

Dariusz Żabski

Tel.: (32) 39 67 104, tel. kom.: 731 194 606
E-mail: dariusz.zabski@bpk.plGłówny Księgowy

Justyna Lewicka

Tel.: (32) 39 67 199
E-mail: justyna.lewicka@bpk.pl

 


Biuro Zarządu

Kierownik: Andrzej Twardecki

Tel.: (32) 39 67 109
E-mail: andrzej.twardecki@bpk.pl

 


Dział Sprzedaży

Kierownik: Magdalena Szeliga

Tel.: (32) 39 67 123
E-mail: magdalena.szeliga@bpk.pl

 


Dział Zamówień, Zakupów i Zaopatrzenia

Kierownik: Sylwia Porembska

Tel.: (32) 39 67 176
E-mail: sylwia.porembska@bpk.pl

 


Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Justyna Lewicka

Tel.: (32) 39 67 199
E-mail: justyna.lewicka@bpk.pl


Dział Sieci Kanalizacyjnej

Kierownik: Tatiana Pożywiłko

Tel.: (32) 39 67 167
E-mail: tatiana.pozywilko@bpk.pl


Dział Sieci Wodociągowej

Kierownik: Michał Glinkowski

Tel.: (32) 39 67 141, (32) 39 67 067 wew. 211
E-mail: michal.glinkowski@bpk.pl

 


Dział Transportu

Z-ca Kierownika: Jerzy Kuśnierz

Tel.: (32) 39 67 201
E-mail: jerzy.kusnierz@bpk.pl

 


Dział Techniczny

Kierownik: Dorota Zyzik

Tel.: (32) 39 67 181
E-mail: dorota.zyzik@bpk.pl

 


Dział Kadr i Płac

Kierownik: Anna Wolter

Tel.: (32) 39 67 134
E-mail: anna.wolter@bpk.pl


Dział Inwestycji i Remontów

Kierownik: Mirosław Dubik

Tel.: (32) 39 67 157
E-mail: miroslaw.dubik@bpk.pl

 


Dział Oczyszczalni Ścieków

Z-ca Kierownika: Robert Bil

Tel.: (32) 39 67 091 wew. 302
E-mail: robert.bil@bpk.pl

Z-ca Kierownika: Adrian Szyguła

Tel.: 602 305 446
E-mail: adrian.szygula@bpk.pl

 


Laboratorium

Kierownik: Izabela Gajda

Tel.: (32) 39 67 091-94 wew. 303
E-mail: izabela.gajda@bpk.pl

 


Dział Administracyjny

Kierownik: Aleksandra Polak

Tel.: (32) 39 67 131
E-mail: aleksandra.polak@bpk.pl


Dział Ochrony Środowiska

Główny Specjalista: Ewa Ślusarczyk 

Tel.: (32) 39 67 115
E-mail: ewa.slusarczyk@bpk.pl

 


Pełnomocnik ds. ISO

Adam Nalewajek

Tel.: (32) 39 67 115
E-mail: adam.nalewajek@bpk.pl

 


Dział BHP i PPOŻ

Aleksandra Bartkiewicz

Tel.: (32) 39 67 140
E-mail:bhp@bpk.pl

 


Kancelaria

Tel.: (32) 39 67 120

 


Jednostka Realizująca Projekt

Tel.: (32) 39 67 144