Na składowisku odpadów komunalnych nie dochodzi do żadnych nieprawidłowości

 Zdjęcie Zdjęcie

Na składowisku nie ma i w 2021 roku także nie było zagrożenia pożarowego, czego dowodem są nagrania z kamer termowizyjnych oraz pozytywne wyniki kontroli prowadzonej przez straż pożarną. Na bieżąco stosowane są warstwy izolacyjne. Wszystkie warstwy odpadów są przykryte wymaganym materiałem, co zapobiega rozprzestrzenianiu się odpadów lekkich oraz minimalizuje zagrożenie pożarowe. Na składowisku znajdują się dwa kompaktory, za pomocą których zagęszczane są odpady. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska otrzymał również od BPK Sp. z o.o. dane do logowania do systemu monitoringu składowiska, za pomocą których można prowadzić bieżący monitoring składowiska.

AKTUALIZACJA: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nie zgadza się z wynikami i sposobem przeprowadzenia poprzedniej kontroli (z 2021 r.) przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dlatego po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego br., przedsiębiorstwo wystąpi o pisemne uzasadnienie wyroku i skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niezależnie od tego, BPK sp. z o.o. nieustannie poprawia i doskonali działalność składowiska  również poprzez wdrażanie zaleceń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W 2021 roku na składowisku były przeprowadzone także kontrole przez straż pożarną i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - obie kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.