Opłaty za wodę i ścieki bez zmian

Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na razie pozostają bez zmian. Jest to możliwe dzięki podjętej przez Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego decyzji o przyznaniu bonifikaty dla odbiorców tych usług. Decyzja ta podyktowana jest szczególnie trudną sytuacją, w jakiej znalazło się nasze miasto w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19. Mając na uwadze możliwe skutki pandemii, szczególnie w wymiarze społecznym i gospodarczym, utrzymanie cen dostawy wody i odbioru ścieków na dotychczasowym poziomie jest niezbędne.

Aktualna taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została wprowadzona na okres 36 miesięcy (od 22 maja 2018 roku), czyli do maja 2021 roku. Zakłada ona, że od 24 maja 2020 roku zaczynają obowiązywać nowe ceny i stawki, określone w kolejnych tabelach. Ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków w tym miesiącu powinny wzrosnąć, jednak dzięki przyznanej bonifikacie mieszkańcy nie będą płacić więcej. Bonifikata będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2020 roku lub do końca okresu obowiązywania obecnej taryfy.

W praktyce oznacza to, że za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków bytomianie do końca roku będą płacić tyle co dotychczas, pomimo obowiązywania nowych cen taryfowych. Bonifikata jest działaniem jednorazowym i jednym z wielu wdrażanych przez miasto w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.