Planowana przerwa w dostawie wody - ul. Frenzla 46

Planowany czas zamknięcia zasilania: 07 IV 2021 (środa)
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 8:00-16:00
Planowany obszar bez wody: Frenzla 30, 36, 38a, 42, 56, 58