Planowana przerwa w dostawie wody - ul. Stalowa 1

Planowany czas zamknięcia zasilania: 23.06.22 r. (czwartek)
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 08:00 - 16:00
Planowany obszar bez wody: ul. Huty Julia 8-8a, ul. Stalowa 1, ul. Pasteura 4-4a