Planowana przerwa w dostawie wody ul. Pod Brzozami 58

Planowany czas zamknięcia zasilania: 9 IV 2021 (piątek)
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 8:00-14:00
Planowany obszar bez wody: ul. Pod Brzozami 48 - 58, 59 - 63