Planowana przerwa w dostawie wody na ul. Orląt Lwowskich 17

Planowany czas zamknięcia zasilania: 23 XI 2020r
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 9:00 - 13:00
Planowany obszar bez wody: Orląt Lwowskich 12b, 17, 19, 21