Planowana przerwa w dostawie wody na ul. Strzelców Bytomskich 247 w dniu 29.06.2020r.

Planowany czas zamknięcia zasilania :        29.06.2020r.  
Planowana godzina zamknięcia zasilania:   
8:00-15:00.
Planowany obszar bez wody:  ul. Strzelców Bytomskich 239, 241, 243, 245, 257, ul. Wojciechowskeigo 1D i 1E