Planowana przerwa w dostawie wody Stolarzowicka 84

Planowany czas zamknięcia zasilania: 29.05.2023 r. (poniedziałek)
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 9:00 - 17:00 
Planowany obszar bez wody: Stolarzowicka 78 – 108 (nr parzyste)