Planowana przerwa w dostawie wody ul. Stolarzowicka 78 - 84

Planowany czas zamknięcia zasilania: 25.05.2023 r. (czwartek)
Planowana godzina zamknięcia zasilania: 8:00 - 16:00 
Planowany obszar bez wody: Stolarzowicka 78 – 108 (nr parzyste)