Przebudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w ul. Sikorskiego oraz pl. Żeromskiego w Bytomiu etap II