Przepompownia ścieków w Parku Kachla nabrała kolorów

 Przepompownia ścieków w Parku Kachla Przepompownia ścieków w Parku Kachla

Czy obiekty infrastruktury technicznej muszą być nudne i ponure? Nie! Doskonałym przykładem jest należąca do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przepompownia ścieków znajdująca się w Parku Miejskim im. F. Kachla. Dzięki współpracy BPK z grupą społeczników działającą pod nazwą „Szczypta Koloru” obiekt zyskał nowy, ciekawy wygląd. Budynek został utrzymany w niebieskiej kolorystyce stanowiącej tło dla barwnych ryb będących ozdobą przepompowni. Wykonany mural przyciąga wzrok i budzi niemałe zainteresowanie przechodniów. Nowe oblicze obiektu Bytomianie przyjęli z dużym entuzjazmem, dlatego BPK bierze pod uwagę przemalowanie w podobny sposób kolejnych obiektów.  


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przepompownia ścieków w Parku Kachla Przepompownia ścieków w Parku Kachla Przepompownia ścieków w Parku Kachla Przepompownia ścieków w Parku Kachla