Przetargi

Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. informuje, iż ze względu na zaistniałą sytuację związaną  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania czynności związane z otwarciem ofert odbywać się będą bez udziału wykonawców. Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego zamieszczania informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej.
 
Mając na uwadze powyższe okoliczności, rekomendujemy aby oferty zabezpieczać wadium w formie pieniężnej na zasadach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku niemożności zabezpieczenia oferty w tej formie, prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Zamówień, Zakupów i Zaopatrzenia (tel. 503-14-44-88) celem umożliwienia złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.