Ważniejsze inwestycje realizowane w przeszłości

Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu

Projekt pn. „Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu” miał na celu zmianę systemu napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych z napowietrzania powierzchniowego przy udziale rotorów mamutowych na metodę drobnopęcherzykową. Rozwiązanie technologiczne polega na wydzieleniu w każdej z trzech komór reaktora strefy, gdzie będzie prowadzone napowietrzanie ścieków, w pozostałej kubaturze zbiornika będzie prowadzony proces denitryfikacji.


Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu

W listopadzie 2011 roku zakończono realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Stolarzowice, Górniki w Bytomiu”. Inwestycję prowadziło Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Projekt kosztował 3 479 185,34 zł, z czego 1 921 930 zł stanowi umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.