Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje inwestycje i remonty infrastruktury wod.-kan. w oparciu o Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 przyjęty Uchwałą nr LX/796/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lutego 2918 r., której treść została opublikowana poniżej.


Załączniki
Uchwała nr LX/796/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lutego 2018 r. [PDF 5,7MB]