Zestawienie inwestycji i remontów zrealizowanych w 2019 r.

W 2019 roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przeznaczyło na inwestycje i remonty kwotę 12 616 tys. zł netto, w tym 5 903,4 tys. zł netto na sieć i infrastrukturę wodociągową, 5 727,60 tys. zł netto na sieć i infrastrukturę kanalizacyjną, 790,4 tys. zł netto na oczyszczalnie ścieków oraz 194,6 tys. zł netto na pozostałe zadania.

Załączniki
Sieć i infrastruktura wodociągowa [PDF 201,6kB]
Sieć i infrastruktura kanalizacyjna [PDF 269,7kB]
Oczyszczalnie ścieków [PDF 269,0kB]
Inne [PDF 257,2kB]